BiHill

内容

関数

y=\frac{P_{m}}{[1+(\frac{K_{a}}{x})^{H_{a}}][1+(\frac{x}{K_{i}})^{H_{i}}]}

説明

二相性Hillの式

サンプル曲線

BiHill.png

パラメータ

数:5

パラメータの名前:Pm, Ka, Ki, Ha, Hi

意味:Pm = 最大, Ka = 50%活性(half-maximal activating), Ki = 50%阻害(half-maximal inhibitory), Ha = 活性ヒル係数(activation Hill coefficient), Hi = 阻害ヒル係数(inhibitory Hill coefficient)

下側境界:Pm > 0, Ka > 0, Ki > 0, Ha > 0, Hi > 0

上側境界:なし

派生パラメータ

スクリプトでのアクセス法

nlf_BiHill(x,Pm,Ka,Ki,Ha,Hi)

関数定義ファイル名

fitfunc\BiHill.fdf

カテゴリー

Growth/Sigmoidal